KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2020 r.

I półrocze

 

1 września 2020 r. – 31 stycznia 2021 r.

II półrocze

 

1 lutego 2021 r. – 25 czerwca 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

 

18 – 31 stycznia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

 

25 – 27 maja 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1  - 6 kwietnia 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

25 czerwca 2021 r.

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

– decyzja Dyrektora SP w Piecniku

 

24 – 28 maja 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

Zebrania z rodzicami

godzina 16:00

24 września 2020 r.

16 grudnia 2020 r.

4 lutego 2021 r.

13 maja 2021 r.

Dni Otwarte

godzina 16:00 – 17:00

19 listopada 2020 r.

15 kwietnia 2021 r.

  


 

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz