indeks.jpeg [300x289]

 

 

Szkolne Koło Caritas – „ Samarytanie” działające przy Szkole Podstawowej w Piecniku funkcjonuje od września 2007 i ściśle współpracuje z organizacją "Caritas" diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Opiekunem koła jest katechetka, pani Justyna Wiśniewska-Jasińska.

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:

 •  praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania,     czy wyznanie;
 •  uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
 •  budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Praca w Szkolnym Kole Caritas

uczy:

 •     Miłości bliźniego;
 •     Tolerancji i zrozumienia;
 •     Wspólnej zespołowej pracy;
 •     Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
 •     Wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
 •     Podejmowania własnych inicjatyw;
 •     Budowania właściwej hierarchii wartości;
 •     Szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
 •     Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
 •     Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
 •     Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
 •     Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
 •     Wzmacnia pożądane społecznie postawy.

Samarytanie uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych przez Caritas diecezji między innymi takich jak:

 • Zapałka nie ogrzeje
 • Pola Nadziei
 • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
 • Spotkanie Młodych w Skrzatuszu
 • Dzieło Nowego Tysiąclecia
 • Adwentowe Czuwanie Młodych
 • Wielkopostne Czuwanie Młodych
 • Pielgrzymka wolontariuszy podsumowująca pracę wolontariuszy.

 

Wolontariusze przede wszystkim reagują na potrzeby środowiska lokalnego,  podejmują własne inicjatywy pod kierunkiem opiekuna na rzecz osób potrzebujących, integrują się ze społecznością lokalną, a także wykazują chęć niesienia bezinteresownej pomocy.

Justyna Wiśniewska-Jasińska

 

dscf2786a.jpg [300x225]

23023131_1361064694021483_1560480444_ojpg [300x169]
   

 

 • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

 • |
 • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

 • |
 • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz