Historia szkoły w Piecniku sięga dość daleko. Do roku 1938 funkcjonowała w Piecniku szkoła prusko – niemiecka, która mieściła się w budynku (obecnie  mieszkalnym), w centrum wsi – obok Kościoła. W 1938 roku oddano do użytku budynek szkolny z czerwonej cegły (do dnia dzisiejszego stanowi on część szkoły). Szkoła z klasami łączonymi I-IV i V-VIII, gdzie pracowało dwóch nauczycieli, funkcjonowała do 1945 roku.

Po wyzwoleniu Piecnika (10 lutego 1945r.) nastąpiło zasiedlenie wsi przez ludność polską. W związku z tym zrodziła się potrzeba utworzenia polskiej szkoły. I tak w latach 1946/47r. kierownikiem szkoły i jedynym nauczycielem był  pan Michał Baranowski. W kolejnych latach: 1947/48 – pani J. Kucharska, 1948/49 – pani Jadwiga Filarowska, 1949/50 - pan Ryszard Grzegorczyk i pani Jadwiga Filarowska, 1950/51 - pan J. Karaś i pani Felczyńska. w tym trudnym okresie szybko zmieniali sie nauczyciele pracujący w szkoe w Piecniku. W końcu jednak, w roku 1951 przybył do Piecnika pan Antoni Bederski, który osiadł tu na stałe i objął funkcję kierownika szkoły. Wspólnie z panią Marią Fijałkowską zorganizowali pierwszą po wojnie klasę VII.

Szkoła w Piecniku już od 1949 roku była szkołą zbiorczą. Uczniowie starszych klas byli dowożeni z obwodów szkół niepełnych: Próchnowo, Toporzyk, Górnica i Jabłonowo. Liczba uczniów systematycznie rosła. W 1966r. wprowadzono klasę VIII i warunki lokalowe placówki okazały się niewystarczające. Na początku lat 70 – tych z inicjatywy pana Antoniego Bederskiego rozpoczęto rozbudowę szkoły.

W 1999 roku, z chwilą wprowadzenia reformy oświaty, w Piecniku zaczęła funkcjonować sześcioletnia Szkoła Podstawowa, oraz  ze względu na zapotrzebowanie środowiska lokalnego w tym samym budynku powstał Oddział Zamiejscowy Gimnazjum w Mirosławcu. We wrześniu 2003 roku dokonano reorganizacji i powołano Zespół Szkół w Piecniku, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Przy szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny.

Decyzją władz Gminy i Miasta Mirosławiec latem 2004 roku rozpoczęto dalszą rozbudowę szkoły (dobudowano dwie sale lekcyjne i gabinet dyrektora).Przez długi czas starano się o poprawienie warunków związanych z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego, boisko szkolne funkconujące przy szkole nie spełnia swych zadań podczas złej pogody. Wreszcie, dzięki wysiłkom wszystkich zainteresowanych, władz i społecznosci lokalnej, w roku 2009 przystąpiono do prac nad salą widowiskowo-sportową przy Zespole Szkół w Piecniku. Dnia 15 pażdziernika 2010 roku, podczas uroczystej imprezy, do użytku oddano halę sportową, siłownię, sekretariat oraz gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz zespół pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego.

Kolejna reforma systemu edukacji spowodowała konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych. Z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkół w Piecniku został przekształcony w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

Aktualnie placówka ma do dyspozycji 9 sal lekcyjnych, halę sportowo-widowiskową, pracownię komputerową, harcówkę, sale oddziału przedszkolnego, bibliotekę i świetlicę połączoną ze stołówką, .

Funkcję dyrektora szkoły sprawowali:

  • mgr Antoni Bederski (przez 30 lat do 31 sierpnia 1985 r.),
  • mgr Tadeusz Smugała (od 01 września 1985r. do 31 sierpnia 1991r.),
  • mgr Józef Kropielnicki (od 01 września 1991r. do 21 kwietnia 1999r.),
  • mgr Barbara Klimczyk (od 22 kwietnia 1999r. do roku 2005).
  • mgr Katarzyna Pierzchała (od 2005r. do chwili obecnej).
  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz