Tutaj powinien być opis

Wojewódzki Konkurs Państwowej Inspekcji Sanitarnej „Nie puszczaj pary z ust !” – III edycja.

W grudniu 2020 roku uczniowie klasy siódmej: Paulina Szwarcrok i Mateusz Grygiel wzięli udział w III edycji Konkursu Wojewódzkiego Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie ogłoszonego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia 2020 pod hasłem ,,Nie puszczaj pary z ust!”.

Celem konkursu było:

 • Poruszenie problematyki używania e-papierosów wśród młodzieży szkół podstawowych z okazji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia.
 • Zainspirowanie młodzieży do twórczego poszukiwania rozwiązań
  w kontekście używania e-papierosów.
 • Kształtowanie umiejętności analizy przyczyn i konsekwencji podejmowanych decyzji w sprawach własnego zdrowia, na przykładzie uzależnienia od tytoniu i e-papierosów.
 • Prześledzenie przez młodzież istoty przebiegu procesów decyzyjnych dotyczących spraw związanych ze zdrowiem, na przykładzie rzucania palenia.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i sprawczości w stosunku do własnego zdrowia.
 • Popularyzacja treści prozdrowotnych z zakresu profilaktyki nikotynizmu.
 • Inspirowanie młodzieży do poszukiwania treści prozdrowotnych
  w osobistym wymiarze i autorskiej formie wyrazu.
 • Aktywizacja szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie działań prozdrowotnych.
 • Inspirowanie nauczycieli i pedagogów do stosowania metod aktywizujących w edukacji zdrowotnej.

W konkursie należało wykonać kalendarz motywacyjny na rok 2021 zawierający graficzne przedstawienie tematyki nikotynizmu, w szczególności e-papierosów oraz motywów, sposobów na rzucenie palenia.

Praca musiała być jednostronna, wykonana wyłącznie w formacie A3.

Kalendarz powinien się składać z dwóch zasadniczych części:

- artystycznej, gdzie należało za pomocą środków plastycznych ukazać skutki zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające z palenia oraz biernego narażenia na działanie oparów pochodzących z e – papierosów, przedstawić pozytywne aspekty życia bez używek, sposoby radzenia sobie z biernym paleniem;
- i kalendarzowej, gdzie można było wykonać własnoręcznie lub wykorzystać wydrukowany układ 12 miesięcy. Należało jednak zawrzeć w kalendarzu najważniejsze dni związane ze zdrowiem, podpisać je lub zrobić legendę „dni zdrowia” pod kalendarzem.

Nasi szkolni reprezentanci wykazali się inwencją twórczą i plastyczną kreatywnością, pracowitością, a także dużą wiedzą profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania nikotynizmowi. Paulina i  Mateusz zasługują na szczególne gratulacje i uznanie, szczególnie, że jakakolwiek dodatkowa działalność twórcza, i nie tylko, a także wewnętrzna motywacja ucznia, jest nie lada wyzwaniem podczas nauczania zdalnego. Do wzięcia udziału w konkursie zmobilizowała uczniów pani Agata Boruch – Jaszczyk.

Trzymamy kciuki za Paulinę i Mateusza!!! Ogłoszenie wyników w połowie stycznia.

 • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

 • |
 • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

 • |
 • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz