Tutaj powinien być opis

Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”

W ostatnim tygodniu listopada uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Piecniku wzięli udział w ogólnopolskim projekcie historycznym pod patronatem BohaterON w ramach Programu ,,Patriotyzm Jutra”, który został zrealizowany w ramach lekcji historii online pt. ,,Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?". UKRYTE DZIEDZICTWO to ogólnopolska kampania archeologiczna poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego ukrytego w ziemi i pracy archeologów, a także promocja tych działań w społeczeństwie. 

Projekt edukacyjny skierowany był do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży. W szkolnym systemie nauczania, o archeologii wspomina się jedynie w kontekście najwcześniejszych dziejów człowieka. Brakuje zagadnień promujących dokonania polskiej archeologii i jej wkładu w budowę lokalnego i narodowego dziedzictwa, a także rozwoju nowoczesnego patriotyzmu. Uczniowie, biorąc udział w projekcie dowiedzieli się, czym jest archeologia, jakie są podstawowe techniki archeologiczne, czym są badania archeologiczne, co to jest zabytek archeologiczny, a także, gdzie możemy spotkać archeologów. W lepszym przyswojeniu nowych informacji bardzo przydatna okazała się projekcja filmu i specjalnie przygotowana do tego celu prezentacja multimedialna. Po zajęciach każdy z uczniów mógł zamienić się w dociekliwego i spostrzegawczego archeologa, znajdując i opisując zabytek ze swojego najbliższego otoczenia, czyli ze swojego domu rodzinnego.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów, a oni sami pod koniec stycznia otrzymają okolicznościowe dyplomy za udział w tym ogólnopolskim projekcie historycznym. Do akcji uczniów zgłosiła pani Agata Boruch – Jaszczyk.

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz