Tutaj powinien być opis

Dzień zadumy i wspomnień

Kształtowanie postaw patriotycznych jest jednym z podstawowych celów wychowawczych, przygotowuje młode pokolenie do życia w społeczeństwie, do odczuwania silnej więzi z krajem ojczystym.Takie postawy buduje się stopniowo, poprzez dom rodzinny oraz działania podejmowane w trakcie edukacji szkolnej.
Takie właśnie przesłanie towarzyszyło uczniom klasy II Szkoły Podstawowej w Piecniku. Przed dniem Wszystkich Świętych oraz Narodowym Świętem Niepodległości uczniowie tej klasy, wraz z wychowawczynią panią Anną Kosikowską, wybrali się do starego parku nad jeziorem w Piecniku, aby zrobić porządek na opuszczonych gromogiłach oraz zapalić znicze. Ponadto dzieci uprzątnęły teren przy obelisku w centrum wsi, zapaliły znicze i minutą ciszy uczciły pamięć poległych żołnirzey. 
Uczniowie wykazali się patriotymem i postawą godną uczniów naszej szkoły.
 
Anna Kosikowska 
  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz