Tutaj powinien być opis

Dofinansowanie w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”

Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała grant w wysokości 76 917 zł w ramach projektu  „POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Grantodawcą jest Województwo Zachodniopomorskie- Wydział Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Granty w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE-BEZPIECZNA EDUKACJA”  przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID -19 poprzez  łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.
Przyznany grant gmina Mirosławiec przeznaczy na zakup wskazanych we wniosku o dofinansowanie  środków ochrony osobistej typu rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice, kombinezony, fartuchy, a także środki i sprzęt do utrzymania czystości i dezynfekcji m.in. odkurzacze i mopy parowe, odkurzacze piorące,  opryskiwacze plecakowe, lampy UV, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, ścienne dozowniki do płynów dezynfekcyjnych, papierowe ręczniki. Zakupiony sprzęt i środki przekazane zostaną do Samorządowego Przedszkola „SŁONECZKO” w Mirosławcu, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu i Szkoły Podstawowej w Piecniku. Realizacja projektu przewidziana jest do końca listopada br.

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz