Tutaj powinien być opis

Zasady netykiety

Zasady netykiety obowiązujące na lekcjach on-line w ramach nauki zdalnej

w Szkole Podstawowej w Piecniku

 

1. Podczas lekcji on-line zachowujemy zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku.

2. Logujemy się do zajęć co najmniej 5 minut przed lekcją, zgodnie z obowiązującą instrukcją pracy on-line.

3. Na początku każdej lekcji, chyba że nauczyciel zdecyduje inaczej, wyciszamy swoje mikrofony i słuchamy nauczyciela - on ustala zasady pracy

i komunikowania się na lekcji.

4. Sygnalizujemy chęć zabrania głosu, a nauczyciel udziela go konkretnej osobie.

5. Chat służy do porozumiewania się nauczyciela z uczniami, wysyłania linków do narzędzi, zadawania pytań do nauczyciela, zgłaszania problemów z połączeniem itp.

6. Uczniowie, którzy:

- wyłączają sobie wzajemnie kamery i mikrofon;

- udostępniają swoje ekrany nie związane z lekcją;

- włączają w czasie lekcji inne aplikacje lub gry;

otrzymają kary zgodne ze szkolnymi zasadami oceniania.

7. W razie zaobserwowania niewłaściwych zachowań kolegów/koleżanek uczeń zgłasza to nauczycielowi prowadzącemu lekcję lub wychowawcy.

 

Pamiętaj!

Kultura, stosowanie zasad i bezpieczne zachowanie podczas pracy w sieci to gwarancja skutecznej edukacji on-line!

Załączniki

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz