Tutaj powinien być opis

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

Szanowni Rodzice i Uczniowie !

Informuję, że od dnia 26 października 2020 r. ograniczone będzie funkcjonowanie szkoły.

Klasy I – III oraz Odział Przedszkolny uczą się stacjonarnie – w szkole (z zachowaniem procedur bezpieczeństwa).

Klasy IV – VIII uczą się zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z ustalonymi zasadami.

W nauczaniu zdalnym wykorzystana będzie platforma Microsoft Teams, wszystkie bieżące informacje będą przekazywane przez wychowawców oraz stronę internetową szkoły.

Uprzejmie proszę o bieżące monitorowanie strony internetowej szkoły i poczty e- mail.

W razie wystąpienia problemów związanych z kształceniem zdalnym proszę o kontakt z wychowawcą klasy.

Przypominam, że uczniowie w godzinach od 8.00 do 16.00 mogą przemieszczać się w przestrzeni publicznej tylko w obecności osoby dorosłej.

Katarzyna Pierzchała

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz