Tutaj powinien być opis

„Jesteśmy już uczniami…”

13 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy pierwszej.

Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości pod czujnym okiem wychowawczyni Ireny Czepulonis od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie tekstów wierszy, piosenek i przygotowywały inscenizację. Bardzo chętnie i wytrwale ćwiczyły podczas prób.

W związku z panującą epidemią Pasowanie odbyło się z obostrzeniami sanitarnymi tzn. kameralnie w klasie, bez udziału rodziców i uczniów z pozostałych klas. Na uroczystość została zaproszona Pani Dyrektor mgr Katarzyna Pierzchała i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Januszewska.

W szkole od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści  i uczniowie z klas młodszych oraz dekoracja klasy – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I i zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej  wypadły jak najbardziej uroczyście.

Zanim nastąpił ten ważny moment w życiu każdego ucznia, dzieci zaprezentowały swoje zdolności aktorskie i artystyczne.

Ważne jest by nasze pociechy bezpiecznie docierały z domu do szkoły i ze szkoły do domu , dlatego nasz program artystyczny opowiadał o bezpieczeństwie na drodze. Znajomość przepisów ruchu drogowego zaprezentowano w inscenizacji „Drogowi opiekunowie”, pięknie zaśpiewanej piosence „Znaki drogowe”, tańcu i recytacji wierszy . To wszystko było dowodem na to, że dzieci są już gotowe, aby przyjąć je do grona społeczności szkolnej.

Następnie uczennica Zuzanna Kalinowska prosiła o włączenie klasy I w grono uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Piecniku.

Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania Pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając dużym ołówkiem ramienia każdego dziecka. Następnie złożyła życzenia i wręczyła prezenty.

Przewodnicząca Rady Rodziców dołączyła się do życzeń oraz w imieniu swoim i rodziców przekazała pierwszakom prezenty.

Na koniec prowadzący uroczystość Bartosz Kalinowski i Krystian Jasiński z klasy ósmej złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do życzeń dołączyła się klasa I recytując Wiersze dla Pani.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Irena Czepulonis

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz