Tutaj powinien być opis

ZDALNA SZKOŁA + - kolejne środki unijne na zakup sprzętu komputerowego w Gminie Mirosławiec

Gmina i Miasto Mirosławiec w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” po raz drugi pozyskała środki unijne na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli. Do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu i Szkoły Podstawowej w Piecniku  trafią kolejne laptopy. Podpisano umowę o powierzenie grantu w wysokości 49 505,91 zł na zakup 17 laptopów wraz z ubezpieczeniem zakupionego sprzętu.

Wnioski rozpatrywane były przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Zakup sprzętu do nauki zdalnej finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

fundusze.jpg


  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz