Tutaj powinien być opis

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 1.09.2020 - zasady organizacji

ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIECNIKU

Rozpoczęcie roku szkolnego:

 1.09.2020 r. godz. 8.30. do godz. 9.30

1. W rozpoczęciu roku szkolnego mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi – bez objawów chorobowych. W inauguracji roku szkolnego nie mogą uczestniczyć osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, miały kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobami zakażonymi
lub mają objawy choroby zakaźnej.

2. Na terenie szkoły obowiązuje konieczność stosowania środków ochrony osobistej.

a) na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczka, przyłbica, itp.),

b) uczniowie klas ,,0” i  1 wchodzą na teren szkoły z jednym opiekunem, wejściem
od Oddziału Przedszkolnego przy wcześniejszej dezynfekcji rąk, zachowując dystans społeczny, co najmniej 1,5 metra, udają się do wyznaczonej klasy,

3. Uczniowie klas 2 – 8 wchodzą na teren szkoły wejściem głównym od strony boiska,
bez opiekunów, postępując według instrukcji:

a) klasy 2 – 5 w odstępie co najmniej 1,5 metra od siebie, prawą stroną kierują się
do dozownika A z płynem dezynfekcyjnym, następnie pojedynczo zmierzają do wyznaczonej klasy i zajmują stanowiska,

b) klasy 6 – 8  w odstępie co najmniej 1,5 metra od siebie, lewą stroną kierują się
do dozownika B z płynem dezynfekcyjnym, następnie pojedynczo udają się do wyznaczonej klasy.

4. Rozkład jazdy busów szkolnych.

Uwaga!!! Podczas jazdy transportem publicznym obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa!!!

Lubno: 7:50

Jabłonowo: 7:55

Jabłonkowo: 8:04

Kolonia Piecnik: 8:07                                              

Próchnowo: 8:02

Górnica: 7:50 

Jeziorko: 7:45     

Toporzyk: 8:05

 Odjazd do domu: 9:30

5. Tego dnia uczniowie otrzymają od swoich wychowawców zestawy podręczników.

Prosimy zaopatrzyć dzieci w torby, reklamówki, plecaki, w które uczniowie będą mogli spakować swoje podręczniki.

 

6. Przydział sal:

,,0” – Oddział Przedszkolny

Klasa I – sala nr 6

Klasa II – sala nr 5

Klasa III – sala nr 8

Klasa IV – sala nr 1

Klasa V – sala nr 10

Klasa VI – sala nr 2

Klasa VII – sala nr 4

Klasa VIII – sala nr 9

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz