Tutaj powinien być opis

SZKOLNE DNI PROFILAKTYKI

Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać niż leczyć, w myśl tej zasady nieodzowna jest profilaktyka.

W dniach 19 i 22 maja 2017 roku w Zespole Szkół w Piecniku odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki. Ich celem było propagowanie zdrowego stylu życia, uświadomienie szkodliwości działania środków psychoaktywnych, radzenie sobie w sytuacjach stresowych oraz dbanie o higienę osobistą.

 Pierwszy dzień szkolnej akcji rozpoczął się o godzinie 10:00, klasy IV-VI udały się na spotkanie z farmaceutą panem Piotrem Szczepanikiem z apteki „Centrum Zdrowia” w Wałczu. Pan Piotr poświęcił swój czas, by przekazać uczniom informacje na temat swojej pracy, wyjaśnił przy okazji jakie należy mieć wykształcenie, by zostać farmaceutą. Cierpliwie i rzetelnie odpowiadał na pytania uczniów, którzy z dużym zainteresowaniem czekali na jego odpowiedzi. Pan farmaceuta przypomniał uczniom, by nie nadużywali antybiotyków i w sposób właściwy przyjmowali leki np. pamiętali, by popijać je najlepiej wodą. Zaprezentował część narzędzi używanych w aptece do przygotowania maści i innych leków. Pogadanka wywarła na uczniach duże wrażenie, dlatego też jesteśmy bardzo wdzięczni panu Piotrowi za poświęcony czas.

W tym samym czasie uczniowie klas I-III Gimnazjum Zespołu Szkół w Piecniku wzięli udział w warsztatach psychoedukacyjnych, których tematem przewodnim były „Dopalacze”. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym są dopalacze, jaki wpływ mają na organizm młodego człowieka, jakie czynniki mogą uchronić ich przed zażywaniem, co dzieje się z młodymi ludźmi po ich zażyciu oraz gdzie należy szukać pomocy. Młodzież w grupach zadaniowych pracowała nad receptą na zdrowie, wspólnie zastanawiali się co należy zalecać innym aby zachować zdrowie i jak je wzmacniać.  Zadaniem grup było również stworzenie piramidy priorytetów, na której umieszczali najlepsze metody radzenia sobie ze stresem. Zwieńczeniem zajęć był film profilaktyczny- wywiad z młodą dziewczyną, która zażywała środki psychoaktywne. Jej wypowiedzi w jasny i rzetelny sposób obrazowały skutki zażywania dopalaczy, silnie trafiały do młodego odbiorcy.

Drugi dzień przeznaczony był dla klas młodszych, a hasło dnia brzmiało „Higiena osobista”.  W bibliotece szkolnej zgromadzili się uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej by wspólnie porozmawiać o tym jak należy dbać o czystość swojego ciała.  Uczniowie obejrzeli film profilaktyczny zgodny z tematyką dnia, wzięli udział w quizie i w parach rozwiązywali rebusy oraz krzyżówkę dotyczącą dbania o higienę osobistą. Podobne zajęcia przeprowadzono dla grupy przedszkolaków  i uczniów klasy I, dla nich również przygotowano film profilaktyczny oraz pogadankę na temat higieny. Dzieci kolorowały obrazki tematyczne nawiązujące do dbania o zęby oraz wspólnie śpiewały piosenki dotyczące higieny, takie jak „Myję zęby”, „Mydło lubi zabawę” czy „Pastusiowa piosenka”.

Uczniowie mieli okazję do chwili refleksji, czy w sposób właściwy dbają o higienę zębów, odpowiednio je czyszczą i co 3 miesiące wymieniaj swoje szczoteczki. Uświadomili sobie jak ważne dla naszego zdrowia jest mycie rąk, gdyż ta prosta i podstawowa czynność zapobiega wielu chorobom  (np. biegunce, zatruciom pokarmowym, grypie, salmonellozie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A itp.)

Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez Zespół do spraw profilaktyki i promocji zdrowia. Serdeczne podziękowania należą się również Pani Agacie Boruch-Jaszczyk, która swoją wiedzą zdobytą podczas szkolenia na temat Dopalaczy podzieliła się z innymi i w jasny i rzetelny sposób przekazała ją młodzieży.

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz