Tutaj powinien być opis

TEST KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 2017

Test kompetencji trzecioklasisty został przeprowadzony w oparciu o materiały opracowane przez wydawnictwo "Nowa Era" dnia 17 maja 2017r. W badaniu wzięło udział 12 uczniów klasy trzeciej. Jego celem było sprawdzenie efektów trzyletniej pracy z uczniami, uzyskanie czytelnej i obiektywnej oceny stopnia opanowania wiadomości i umiejętności potrzebnych w dalszej edukacji oraz podsumowanie pierwszego etapu edukacji.

Test składał się z dwóch części: języka polskiego i matematyki. Każda z tych części trwała 45 minut, z 10 minutową przerwą na krótki odpoczynek pomiędzy nimi. Test z języka polskiego dzieci pisały do samego końca i nawet najlepsi uczniowie nie wykonali jednego zadania. Test z matematyki jako pierwszy ukończył nasz najlepszy matematyk - Wojtek Matusiak, już po 25 minutach, drugi był Mateusz Grygiel. Pozostali uczniowie pisali do końca wykorzystując maksymalnie swój czas.

Po tak ciężkim wysiłku umysłowym dzieci zostały nagrodzone słodyczami i wszyscy z ochotą, pod czujną opieką swojej wychowawczyni, udali się na długi spacer.

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz