Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Mirosławca z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klas I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Uchwała Nr XXVII/232/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Uchwała Nr XXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie do klasy I.

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz