"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

20 maja 2020 12:01 | Aktualności

ZDALNA SZKOŁA

Gmina Mirosławiec otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów.

Gmina i Miasto Mirosławiec znalazła się na liście gmin i powiatów, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 217 zł z przeznaczeniem na zakup 60 laptopów, z których będą korzystali najbardziej potrzebujący uczniowie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu i Szkoły Podstawowej w Piecniku. Użyczony uczniom sprzęt komputerowy pozwoli na kontynuację nauki poprzez zdalną pracę z nauczycielem. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Na sprzęt do nauki zdalnej w całej Polsce  Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło kwotę 186 mln zł. Wnioski rozpatruje Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), a środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zakup sprzętu do nauki zdalnej finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I “Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego.

logo_2.jpg

Przeczytano: 94 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: