"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

24 marca 2020 10:05 | Aktualności

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ - WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Rodzice,

Za nami pierwszy tydzień nauki zdalnej. W imieniu wszystkich pedagogów bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość, wytrwałość, cenne uwagi, które pomagają nam doskonalić tę formę pracy.

20 marca na stronie MEN pojawił się komunikat o nowym rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z jego treścią zdalne nauczanie i tym samym zamknięcie placówek oświatowych, zostało wydłużone do 10 kwietnia br.

W związku z tym uprzejmie informuję, że od 25 marca kontynuujemy prowadzenie zajęć edukacyjnych

w następującej formie:

- pracujemy według planu zajęć;

- wszyscy uczniowie będą otrzymywali materiały dydaktyczne od nauczycieli przedmiotowców, np. zadania, karty pracy, wykaz zadań z podręcznika/ćwiczeń, notatki z lekcji, linki do materiałów na adresy pocztowe, które Państwo przekazali wychowawcom;

- materiały na kolejny dzień będą wysyłane do godziny 18:00.

 Proszę o kontakt na adres: dyrektor@szkolapiecnik.pl, gdyby pojawiły się problemy z dostarczeniem informacji, np. błędny adres e- mail.

 

Dodatkowo, aby indywidualizować nauczanie, a tym samym umożliwić dziecku kontakt z nauczycielem, gdy pojawiają się trudności z opanowaniem nowego materiału, od czwartku w godzinach 10:00 – 13:00 możliwy będzie kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Termin konsultacji popołudniowych będzie każdorazowo ustalany w porozumieniu nauczyciela, rodzica, ucznia.

 

Rozporządzenie MEN zakłada także monitorowanie postępów edukacyjnych i realizację podstawy programowej, dlatego konieczne jest sprawdzanie i ocenianie przez nauczyciela zadań przekazanych uczniowi.  W związku z tym informuję, że uczniowie powinni przesyłać swoje prace wyłącznie na e-mail nauczyciela lub gromadzić materiały i przekazać je dopiero po powrocie do normalnego trybu nauczania, lub w wyjątkowych sytuacjach dostarczyć pracę do szkoły. Nauczyciel zdecyduje, która forma będzie właściwa i  dostosuje ją do możliwości ucznia.

Ponadto jeżeli Państwa dziecko jest przeciążone materiałem z konkretnego przedmiotu, to proszę zwracać się za pomocą adresu e – mail  bezpośrednio do właściwego nauczyciela. Państwa komunikat pozwoli  wówczas na indywidualizację pracy i dostosowanie jej do rodziny, dziecka.

Przygotowaliśmy dla Państwa i dla naszych uczniów praktyczne informacje dotyczące:

- kształcenia na odległość z uwzględnieniem higieny pracy;

- zasad bezpiecznego korzystania z Internetu;

- motywowania i wspierania dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą.

Zachęcam do zapoznania się z nimi. Być może nasze propozycje pomogą,  Państwu skutecznie zorganizować pracę w domu.

Życzę Państwu i naszym Dzieciom zdrowia i wytrwałości.

 

Katarzyna Pierzchała

Dyrektor Szkoły Podstawowej

w Piecniku

Przeczytano: 275 razy. Wydrukuj|Do góry