"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

29 września 2019 19:47 | Aktualności

Gra terenowa – „Matematyczny Agent w Piecniku”

W Szkole Podstawowej w Piecniku od września realizowany jest projekt „Matematyczny Agent w Piecniku”, dofinansowany przez Fundację mBanku. Jest on skierowany dla uczniów klasy IV, V oraz VI. Ma formę gry terenowej podczas, której dzieci będą poszukiwać matematyki w naszej okolicy. Projekt łączy wiedzę matematyczną z wiedzą o regionie, w którym żyją uczniowie. Ma pokazać, że nawet w tak małej miejscowości jak Piecnik matematyka jest wszechobecna. Uczniowie za pomocą aktywnych metod nauczania będą rozwijać myślenie logiczne, ćwiczyć wykorzystanie matematyki w życiu codziennym.

W dniu 16 września odbyło się spotkanie z przedstawicielem Nadleśnictwa w Mirosławcu panem Michałem Dubiał, który udowodnił naszym uczniom wszechobecność matematyki w otaczającym nas środowisku. Pan leśniczy opowiadał i pokazał dzieciom jak mierzy się wysokość czy średnicę drzew, ich liczebność w lesie. Uczniowie mieli okazję poznać przyrządy pomiarowe stosowane w leśnictwie m.in. średnicomierz potocznie zwany klupą, stosowany do pomiaru średnicy drzewa czy wysokościomierz leśny, używany do wyznaczania wysokości drzew. Następnie dzieci miały okazję same dokonywać pomiarów z ich użyciem. Liczyły drzewa na boisku szkolnym za pomocą licznika szkółkarskiego, mierzyły średnicę oraz wysokość. Dowiedziały się  jaką jednostką jest kubik. Obliczały również ile rocznie drzew należy ściąć, aby zapewnić opał na zimę dla przeciętnej czteroosobowej rodziny.

Szczególne podziękowanie należą się panu Michałowi Dubiał, który pomógł w realizacji tego przedsięwzięcia i z wielkim zaangażowaniem podzielił się swoją wiedzą z uczniami oraz pokazał, że matematyka jest obecna na co dzień w pracy leśnika.

Monika Zawada

Przeczytano: 569 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: