"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

29 maja 2019 22:36 | Aktualności

DUTEK - projekt edukacyjny

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piecniku wzięli udział w projekcie edukacyjnym „DUTEK  - Dziecięcy Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie” realizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

W dniach 13 i 27 maja 2019 roku uczniowie, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie udali się do stolicy województwa na zajęcia  zorganizowane przez pracowników uniwersytetu. Dwa autokary, wypełnione pełnymi zapału do nauki dziećmi ruszały w drogę o już o godzinie 7:30. Zajęcia w łącznym wymiarze 12 godzin dydaktycznych prowadzili pracownicy naukowi  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Fundacji Fabryki Języka. Uczniowie byli podzieleni na cztery grupy tematyczne.

 Klasy I i II Szkoły Podstawowej realizowały Moduł ARTYSTYCZNY: Kreatywność. Zajęcia te odbywały się w pracowniach kierunku Wzornictwo (projektowanie zabawek modułowych,  gier, projektowanie strojów wraz z szyciem), pod okiem profesjonalistów w salach warsztatowych wyposażonych we różnorodne pomoce i materiały. Ich celem było rozbudzenie wyobraźni i kreatywności, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz zdobycie wiedzy dotyczącej materiałów i możliwości ich wykorzystania.  

Z kolei uczniowie klasy III i IV udali się na Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Ta grupa uczniów realizowała Moduł PRZYRODNICZY: Akwakultura . Zajęcia prowadzone były w otoczeniu akwariów i specjalistycznego sprzętu hodowlanego. Dzieci miały okazję zobaczyć np. etapy rozrodu ryb w specjalnych komorach, akwaria morskie, jaskiniowe i inne ciekawe okazy np. żywe raki, wydział rybactwa dysponuje największym w Polsce zbiorem eksponatów związanych z akwakulturą. 

 Moduł MODELOWANIE I TECHNOLOGIE 3D był realizowany na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Uczniowie klas V i VI , uczestniczący w tych zajęciach, zdobyli wiedzę z zakresu przenoszenia geometrii obiektów do systemu 3D w celu modyfikacji i modelowania, a ich prace zostały wydrukowane na drukarkach 3D. Moduł miał za zadanie naukę kreatywności, widzenia przestrzennego, geometrii i nowych technologii prototypowania.

Najstarsi nasi uczniowie, z klasy VII, VIII oraz III gimnazjum brali udział w zajęciach z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Moduł ten miał na celu: rozwijanie samorządności, samodzielności i przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży, angażowanie w czynności organizacyjne, motywowanie do podejmowania nowych zadań i działań oraz poznawanie funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorczych: banków, przedsiębiorstw lokalnych, urzędów gmin i sołectw. Uczestnicy w praktyce poznali mechanizmy dotyczące kupowania i sprzedawania, oszczędzania, planowania wydatków, inwestowania. Ważną częścią cyklu zajęć był także blok dotyczący reklamy i działań marketingowych, zakładania działalności gospodarczej – tworzenia marki, biznesu – zarabiania pieniędzy.

Organizatorzy projektu zadbali o rozwój umysłowy beneficjentów, nasi uczniowie mogli sie poczuć jak prawdziwi studenci. Na szczęście nie zapomniano również o potrzebach fizycznych uczestników. Dzieci wyczerpane pracą umysłową mogły wzmocnić swoje siły podczas przerwy zjadając pyszny, gorący obiadek. Zostali zaopatrzeni również w prowiant na drogę, bo przecież do swoich domów dotarli dopiero około godziny 18.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe certyfikaty, dokumentujące ich udział w tym naukowym przedsięwzięciu.

Renata Molka

 

Przeczytano: 261 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: