"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

08 marca 2019 12:23 | Aktualności

AKCJA- BEZPIECZNY INTERNET

W lutym w Szkole Podstawowej w Piecniku podjęto szereg działań mających na celu upowszechnianie i uwrażliwianie całej społeczności szkolnej na problemy związane z bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Aby działaniom nadać  większą rangę szkoła zgłosiła swój udział w akcji DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU ( w tym roku dzień ten obchodzono 5 lutego), której organizatorem jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, promujące to wydarzenie w Polsce już od 2005 roku. W tym roku celem akcji było „zachęcanie wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online.”

W ramach akcji uczniowie wszystkich klas podczas lekcji zajęć komputerowych oraz informatyki zajmowali się problemami związanymi z bezpieczeństwem w Internecie. Tematyka zajęć i poruszane treści były dostosowane do wieku uczniów. Dzieci i młodzież oglądali filmy edukacyjne i dyskutowali na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, poszanowania praw autorskich, zasad korzystania z portali społecznościowych, zagrożeń związanymi z niefrasobliwym podawaniem danych osobowych itp. Najstarsi uczniowie zapoznali się również z zagrożeniami globalnymi związanymi z rozwojem sieci.

Uczniowie klas IV-V zostali zobowiązani do przeprowadzenia „Misji: Bezpieczny Internet”- kurs internetowy. Ukończenie kursu online,  zamieszczonego na stronie sieciaki.pl, umożliwi uczniom utrwalenie informacji na temat zasad jakich powinni przestrzegać odnośnie znajomości zawartych poprzez Internet, cyberprzemocy i sposobów reagowania na jej przejawy, zabezpieczania sprzętu, zakupów w sieci czy też niebezpiecznych treści. Po przejściu wszystkich misji , a jest ich aż piętnaście, uczniowie zdobędą tytuł Sieciaka i otrzymają szóstkę za wzorowo wykonaną pracę domową z informatyki.

Najmłodsi uczniowie , z  klas I-III, również zostali objęci Akcją Bezpieczny Internet, omawiali sprawy związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci  ze swoimi wychowawczyniami podczas spotkań w pracowni komputerowej.  Ze względu na wagę problemu wzięli również udział w warsztatach przeprowadzonych przez nauczycielkę informatyki w dniu 7 marca 2019. Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na zasady zdrowego korzystania z urządzeń cyfrowych, poruszono problem bezpieczeństwa w kontakcie z innymi użytkownikami sieci oraz rozmawiano na temat zakładania trudnych do odgadnięcia haseł oraz konieczności nieudostępnianiu osobom trzecim własnych loginów i haseł.

Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę plakatów, uczniowie klasy VI i VII przygotowali prace na temat ”SZANUJMY SIĘ W SIECI” a ich starsi koledzy z klasy VIII i III gimnazjum zajęli się tematem „BZPIECZNY INTERNET”. Uczniowie sami wyszukiwali  i opracowywali graficznie informacje, które według nich powinny się znaleźć na plakacie, a szukając potrzebnych treści i inspiracji wiele się dowiedzieli na temat zasad NETYKIETY oraz podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Akcja „Bezpieczny Internet” objęła również rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Piecniku. W ramach działań profilaktycznych przeprowadzono podczas zebrania z rodzicami w dniu 14 lutego 2019r. prelekcję na temat „Dziecko w sieci”. Nauczycielka informatyki, pani Renata Molka, wspomagając się prezentacją multimedialną, przedstawiła podstawowe zagrożenia z jakimi mogą się spotkać ich dzieci korzystając z Internetu. Celem wystąpienia prelegentki było zwrócenie rodzicom uwagi na ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w sieci oraz na to, co powinni zrobić by to bezpieczeństwo zapewnić.   

Renata Molka

zaswiadczenie.png

Przeczytano: 248 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: