"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

30 listopada 2018 11:44 | Aktualności

KARTKA DLA POWSTAŃCA

Od początku września do końca października uczniowie naszej szkoły, począwszy od naszych najmłodszych milusińskich, aż po najstarszych w szkole gimnazjalistów, ich rodziny i liczne grono nauczycieli, wzięli udział w redagowaniu kartek dla Powstańców Warszawskich w ramach akcji BohaterON w Twojej szkole – WŁĄCZ HISTORIĘ, do której przystąpiła nasza szkoła.

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!, a w szczególności reakcją na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi. Kampania na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Organizatorem Projektu jest Fundacja „ROSA” z siedzibą we Wrocławiu. Partnerem merytorycznym jest Instytut Pamięci Narodowej, zaś honorowym patronatem objął akcję Minister Edukacji Narodowej. Projekt BohaterON w Twojej Szkole jest współfinansowany z środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Wdzięczni Bohaterom”.

Akcja przeprowadzona w naszej szkole cieszyła się dużym zainteresowaniem. W sumie zredagowano 111 kartek. Ich treść była przeróżna, od ujmujących rysunków przedszkolaków i pierwszaków, po głębokie i przejmujące słowa uznania i szacunku w imię wielkich czynów kierowanych ze strony starszych uczniów, członków rodzin i nauczycieli.  Każde wspólne redagowanie kartek poprzedzone było pogadanką na temat Powstańców i samego Powstania Warszawskiego.  W ramach udziału w akcji nauczyciele przybliżali celowość i możliwości realizacji tej ogólnopolskiej kampanii.  Nad redagowaniem kartek w poszczególnych klasach czuwały panie: Lidia Zamrzycka, Beata Kolasińska, Irena Czepulonis, Anna Kosikowska, Barbara Klimczyk oraz Agata Boruch – Jaszczyk, która była równocześnie szkolnym koordynatorem akcji.

Agata Boruch – Jaszczyk

Przeczytano: 289 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: