"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

26 listopada 2017 20:11 | Aktualności

MATEMATYCY NA START!

Zachodniopomorski Kurator Oświaty jest organizatorem konkursów przedmiotowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkursy te organizowane są w formie trzystopniowej: I etap – szkolny,  II etap – rejonowy  oraz III etap – wojewódzki. Ich celem jest:

  • motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  • rozwijanie zainteresowań uczniów, pobudzanie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
  • pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranego przedmiotu.
  • promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych.
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na kolejnych etapach kształcenia

Do I etapu może przystąpić każdy chętny uczeń, który zadeklaruje chęć przystąpienia. W szkolnych eliminacjach konkursu z matematyki, które zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem w październiku, wzięło udział sześcioro uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej oraz siedem osób z klas gimnazjalnych. Eliminacje wyłoniły spośród nich najzdolniejszych matematyków. W Szkole Podstawowej najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy VII Roksana Mittmann, natomiast w grupie gimnazjalistów na uznanie zasłużyli uczniowie klasy III gimnazjum - Miłosz Czyżewski oraz Arkadiusz Januszewski. Zostali oni zakwalifikowani do następnego etapu i z zapałem przystąpili do przygotowań, rozwiązując pod okiem swoich nauczycielek różnego rodzaju zadania o podwyższonym stopniu trudności. Z zadaniami konkursowymi zmierzyli się nasi reprezentanci podczas rozgrywek rejonowych w Wałczu. We wtorek, 21 listopada 2017 został przeprowadzony etap rejonowy Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, natomiast 23 listopada odbył się konkurs dla uczniów gimnazjum.

Renata Molka

Przeczytano: 411 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: