"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

21 września 2017 18:51 | Aktualności

„Cyfrowy Mirosł@wiec"

Burmistrz Mirosławca informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu

pt. „Cyfrowy Mirosł@wiec i  nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec ”,

Projekt realizowany przez Gminę  i Miasto Mirosławiec jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet – RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie: RPZP.08.05.00 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu  podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Wartość projektu :  853 499,99 zł.

Środki UE -  725 474,99 zł.,

Budżet państwa – 42 675,00 zł.

Środki własne Gminy – 42 675,00 zł.

Biuro projektu: Urząd Miejski ul. Wolności 37  tel.  67 259-02-65

Rekrutacja odbywać się  będzie od 14.09.2017 do 30.09.2017r. w następujących szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Mirosławcu
  2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi w Piecniku

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy w następujących formach wsparcia:

UCZNIOWIE

1)       doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas gimnazjalnych  i  uczniów klas VII  szkół podstawowych

2)       zajęcia rozwijające , dydaktyczno-wyrównawcze  oparte na metodzie eksperymentu i  wykorzystaniu TIK  - rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki na zajęciach pozalekcyjnych

3)       udział w 1-dniowej wycieczce do Torunia do Centrum Chemii w Małej Skali,

4)       udział w 1-dniowej wyciecze do Szczecina – wystawa EUREKA,

5)       udział w wystawach naukowych w szkole

NAUCZYCIELE

a)       udział w wyjeździe studyjnym w szkołach, placówkach oświaty – liderach stosowania TIK,

b)       udział 71 nauczycieli w grupowych szkoleniach TIK

c)       udział w szkoleniach dla 18 nauczycieli matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, geografii w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu

d)       opracowanie 36 scenariuszy z wykorzystaniem eksperymentu i wdrożenie ich na zajęciach,

e)       opracowanie 360 scenariuszy z wykorzystaniem TIK,

f)        założenie Bazy Innowacyjnych Scenariuszy (BIS),

SZKOŁY  a pośrednio nauczyciele i uczniowie

a)       doposażenie 9 pracowni przedmiotowych chemii, geografii, biologii, przyrody, fizyki w szkołach w Mirosławcu i Piecniku w tym w zestawy interaktywne (6 zestawów) i tablice  interaktywne (2 szt),

b)       zakup 32 komputerów przenośnych w pakietem biurowym i programem antywirusowym do wykorzystania  służbowego przez nauczycieli – prowadzenia zajęć,

c)       zakup 4 zestawów interaktywnych (tablice z projektorem) – do nauki języka obcego i matematyki.

d)       Zakup pendrive, płyt CD.

Burmistrz Mirosławca

      /-/ Piotr Pawlik 

Przeczytano: 747 razy. Wydrukuj|Do góry