"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Aktualności

12 czerwca 2017 18:51 | Aktualności

WYPRAWA DO REZERWATU

W nagrodę za wspaniałą aktywność podczas zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/ 2017, siedmioro uczniów klasy II, odwiedziło rezerwat „Rosiczki Mirosławieckie”.

W to przepiękne miejsce, dnia 8 czerwca 2017 roku,  zaprosiła ich wychowawczyni, p.Beata Kolasińska, a przewodnikiem po rezerwacie był p.Michał Dubiał z Nadleśnictwa Mirosławiec, specjalista SL ds. edukacji przyrodniczo-leśnej i ochrony przyrody.

Rezerwat położony jest na obszarze chronionego krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy". Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną i udostępniany dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych. Rezerwat obejmuje torfowisko pojeziorne z bogata florą mszaków oraz liczną populacją trzech gatunków owadożernych roślin - rosiczek. Ogółem na jego terenie występują 23 gatunki roślin rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz kilka rzadkich gatunków zwierząt.

  Wędrując ścieżką edukacyjną dzieci miały możliwość zobaczyć zwierzęta i rośliny w ich naturalnym środowisku  oraz  poznać pracę leśnika. Podczas wycieczki, dzieci wykazały się dużą wiedzą przyrodniczą, doskonałą obserwacją i spostrzegawczością. Z bliska obserwowały życie mrówek, spotkały ciekawe okazy roślin, znane tylko z fotografii, zobaczyły z ukrycia dzięcioła oraz znalazły piórko sójki.

Ta wyprawa na pewno przyczyni się do trwałego zapamiętania nabytych wiadomości i pozostawi silne, niezapomniane wrażenie.

Uczestnicy wyprawy: Daria Aduszkiewicz, Maja Bednarek, Jakub Dankowski, Malwina Fedoryszyn, Zosia Janiszewska, Dominika Malinowska, Amelia Zawada.

Przeczytano: 364 razy. Wydrukuj|Do góry