"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Szkoła Podstawowa - Klasa IWychowawca

Irena Czepulonis

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
11:10 - 11:55 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
12:10 - 12:55 zajęcia wyrównawcze 6 Irena Czepulonis

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
09:15 - 10:00 język niemiecki 6 Monika Matuszak
10:10 - 10:55 język niemiecki 6 Monika Matuszak
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna wych. fiz. sala gimnastyczna Irena Czepulonis
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna zaj. komp. sala komputerowa Irena Czepulonis
12:10 - 12:55 religia 6 Justyna Wiśniewska-Jasińska

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna wych. fiz. sala gimnastyczna Irena Czepulonis
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
11:10 - 11:55 język niemiecki 6 Monika Matuszak

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
09:15 - 10:00 religia 6 Justyna Wiśniewska-Jasińska
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna 6 Irena Czepulonis
12:10 - 12:55 język niemiecki 6 Monika Matuszak