"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Szkoła Podstawowa - Klasa VI

Wychowawca

Monika Zawada

Moja klasa

Agata Boruch-Jaszczyk

Przedmioty: plastyka

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym filologia polska z plastyką,


studia podyplomowe - historia w szkole,


Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wychowawstwo: klasa III(gimnazjum)

Justyna Wiśniewska-Jasińska

Przedmioty: religia

Kwalifikacje: licencjat teologia,
studia podyplomowe- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna,
studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

wychowawstwo: klasa V

Monika Matuszak

Przedmioty: język niemiecki

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
język niemiecki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany


Wychowawstwo: klasa VIII

Roman Żerebiło

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
wychowanie fizyczne

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

wychowawstwo:klasa VII

Monika Zawada

Przedmioty: matematyka, zajęcia techniczne

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
studia podyplomowe - technika
studia podyplomowe - fizyka w szkole

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wychowawstwo:klasa VI

Barbara Klimczyk

Przedmioty: język polski

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
filologia rosyjska
studia podyplomowe - filologia polska
studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Tomasz Lis

Przedmioty: historia

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
historia
studia podyplomowe - geografia
studia podyplomowe - bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z organizacją

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Ilona Piasecka

Przedmioty: muzyka

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
studia podyplomowe - sztuka, muzyka z plastyką

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Renata Molka

Przedmioty: matematyka, zajęcia komputerowe

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
studia podyplomowe - informatyka
kurs kwalifikacyjny - nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany