"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Szkoła Podstawowa - Klasa III

Wychowawca

Anna Kosikowska

Moja klasa

Justyna Wiśniewska-Jasińska

Przedmioty: religia

Kwalifikacje: licencjat teologia,
studia podyplomowe- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna,
studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

wychowawstwo: klasa V

Monika Matuszak

Przedmioty: język niemiecki

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
język niemiecki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany


Wychowawstwo: klasa VIII

Anna Kosikowska

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe
studia podyplomowe - wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo: klasa III (szkoła podstawowa)