"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Agata Boruch-Jaszczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: historia, język polski, plastyka, zajęcia artystyczne, świetlica, zajęcia z wychowawcą

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym filologia polska z plastyką,


studia podyplomowe - historia w szkole,


Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wychowawstwo: klasa III(gimnazjum)

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 plastyka 10 VI
Oddziały Gimnazjum
10:10 - 10:55 język polski 10 III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Oddziały Gimnazjum
10:10 - 10:55 język polski 10 III
11:10 - 11:55 historia 10 III
13:55 - 14:40 zajęcia artystyczne 10 III
14:45 - 15:30 zajęcia z wychowawcą 10 III

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Oddziały Gimnazjum
10:10 - 10:55 język polski 10 III
11:10 - 11:55 historia 10 III

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 plastyka 10 V
Oddziały Gimnazjum
10:10 - 10:55 język polski 10 III
11:10 - 11:55 język polski 10 III

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 plastyka 10 VII
Oddziały Gimnazjum
10:10 - 10:55 język polski 10 III
Szkoła Podstawowa
11:05 - 11:50 plastyka 10 IV