"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Ilona Piasecka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
studia podyplomowe - sztuka, muzyka z plastyką

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
11:05 - 11:50 muzyka 9 IV
12:10 - 12:55 muzyka 9 V
13:05 - 13:50 muzyka 9 VI
14:45 - 15:30 muzyka 9 VII