"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Tomasz Lis

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
historia
studia podyplomowe - geografia
studia podyplomowe - bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z organizacją

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 historia 2 VIII
09:15 - 10:00 geografia 1 VII
10:10 - 10:55 historia 4 V
Oddziały Gimnazjum
13:05 - 13:50 geografia 2 III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 historia 10 VI
11:05 - 11:50 historia 3 IV
12:10 - 12:55 wiedza o społeczeństwie 9 VIII
Oddziały Gimnazjum
13:05 - 13:50 wiedza o społeczeństwie 2 III
Szkoła Podstawowa
13:55 - 14:40 historia 2 VII

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 geografia 2 V
09:15 - 10:00 historia 4 VI
11:05 - 11:50 historia 1 VIII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
10:10 - 10:55 geografia 2 VII
11:05 - 11:50 geografia 2 VIII
Oddziały Gimnazjum
12:10 - 12:55 geografia 3 III
Szkoła Podstawowa
13:05 - 13:50 wiedza o społeczeństwie VIII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 historia 2 V
08:20 - 09:05 historia 4 VI
11:05 - 11:50 historia 9 VII