"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Barbara Klimczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język polski, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z wychowawcą

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
filologia rosyjska
studia podyplomowe - filologia polska
studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
11:10 - 11:55 język polski 1 V
12:10 - 12:55 język polski 1 VI
13:05 - 13:50 język polski 1 VIII
13:55 - 14:40 język polski 1 VII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 język polski 1 VIII
09:15 - 10:00 język polski 1 VII
11:10 - 11:55 język polski 1 VI
13:05 - 13:50 język polski 1 V

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 język polski 1 VIII
10:10 - 10:55 język polski 1 VI
12:10 - 12:55 język polski 1 VII
13:05 - 13:50 język polski 1 V

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 język polski 1 V
09:15 - 10:00 język polski 1 VII
10:10 - 10:55 język polski 1 VI
11:10 - 11:55 język polski 1 VI
12:10 - 12:55 język polski 1 VIII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
10:10 - 10:55 język polski 1 V
10:10 - 10:55 język polski 1 VI
12:10 - 12:55 język polski 1 VIII
13:05 - 13:50 język polski 1 VII