"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Monika Zawada

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, technika, zajęcia wyrównawcze, zajęcia techniczne, zajęcia z wychowawcą, zajęcia techniczne

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
studia podyplomowe - technika
studia podyplomowe - fizyka w szkole

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wychowawstwo:klasa VI

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
10:10 - 10:55 matematyka 2 VI
11:05 - 11:50 matematyka 2 VIII
Oddziały Gimnazjum
12:10 - 12:55 matematyka 2 III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Oddziały Gimnazjum
08:20 - 09:05 matematyka 2 III
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 matematyka 2 VIII
10:10 - 10:55 matematyka 4 VI
11:05 - 11:50 zajęcia techniczne 3 V

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Oddziały Gimnazjum
09:15 - 10:00 matematyka 2 III
Szkoła Podstawowa
10:10 - 10:55 matematyka 2 VIII
11:10 - 11:55 matematyka 2 VI
12:10 - 12:55 zajęcia techniczne 2 VI
13:05 - 13:50 technika 2 IV

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 matematyka 2 VI
Oddziały Gimnazjum
09:15 - 10:00 matematyka 2 III

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 matematyka 2 VIII
Oddziały Gimnazjum
11:10 - 11:55 matematyka 2 III
Szkoła Podstawowa
12:10 - 12:55 technika 2 V