"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Anna Kosikowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wyrównawcze

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe
studia podyplomowe - wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo: klasa III (szkoła podstawowa)

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 5 III
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna 5 III
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna 5 III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 5 III
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna wf sala gimnastyczna III
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna 5 III
12:10 - 12:55 edukacja wczesnoszkolna 5 III

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 5 III
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna 5 III
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 5 III
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna wf sala gimnastyczna III

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 edukacja wczesnoszkolna 5 III
09:15 - 10:00 edukacja wczesnoszkolna 5 III
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 5 III
11:05 - 11:50 edukacja wczesnoszkolna 5 III
12:10 - 12:55 edukacja wczesnoszkolna wf sala gimnastyczna III

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 08:55 edukacja wczesnoszkolna 5 III
09:05 - 09:55 edukacja wczesnoszkolna 5 III
10:10 - 10:55 edukacja wczesnoszkolna 5 III