"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Renata Molka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: matematyka, informatyka, zajęcia wyrównawcze, zajęcia komputerowe, zajęcia z wychowawcą

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
studia podyplomowe - informatyka
kurs kwalifikacyjny - nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 matematyka 9 V
09:15 - 10:00 matematyka 9 IV
10:10 - 10:55 matematyka 9 VII

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
10:10 - 10:55 matematyka 2 VII
12:10 - 12:55 matematyka 2 V
12:10 - 12:55 matematyka 2 IV
13:05 - 13:50 informatyka gr 1 sala komputerowa IV

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:20 - 09:05 matematyka 9 VII
09:15 - 10:00 matematyka 9 IV
11:05 - 11:50 matematyka 9 V
13:05 - 13:50 informatyka sala komputerowa VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
12:10 - 12:55 matematyka 2 V
13:05 - 13:50 zajęcia komputerowe sala komputerowa VI
Oddziały Gimnazjum
13:55 - 14:40 informatyka sala komputerowa III
Szkoła Podstawowa
14:45 - 15:30 informatyka sala komputerowa VIII

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:15 - 10:00 matematyka 4 IV
10:10 - 10:55 matematyka 4 VII
11:10 - 11:55 matematyka 2 VI
12:10 - 12:55 informatyka gr 2 sala gimnastyczna IV
13:05 - 13:50 informatyka sala komputerowa V
13:05 - 13:50 zajęcia komputerowe sala komputerowa VI