"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kadra

Katarzyna Pierzchała

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
studia podyplomowe - język polski
studia podyplomowe - zarządzanie i organizacja oświatą
studia podyplomowe - nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji
kurs kwalifikacyjny- nadzór...

Agata Boruch-Jaszczyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym filologia polska z plastyką,


studia podyplomowe - historia w szkole,


Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo: klasa IV

Beata Kolasińska

Funkcja: Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe
studia podyplomowe - sztuka
Studium Języka Angielskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

wychowawstwo: klasa II

Justyna Wiśniewska-Jasińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Kwalifikacje: licencjat teologia,
studia podyplomowe- zintegrowana edukacja wczesnoszkolna,
studia podyplomowe- diagnoza i terapia pedagogiczna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

wychowawstwo: klasa VI

Monika Matuszak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
język niemiecki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany


Irena Czepulonis

Funkcja: Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wychowawstwo: klasa III

Roman Żerebiło

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
wychowanie fizyczne

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

wychowawstwo:klasa VIII

Anna Kosikowska

Funkcja: Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe
studia podyplomowe - wczesnoszkolne nauczanie języka angielskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo: klasa I

Monika Zawada

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
studia podyplomowe - technika
studia podyplomowe - fizyka w szkole

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Wychowawstwo:klasa VII

Barbara Klimczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
filologia rosyjska
studia podyplomowe - filologia polska
studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Tomasz Lis

Funkcja: Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
historia
studia podyplomowe - geografia
studia podyplomowe - bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z organizacją

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Lidia Zamrzycka

Funkcja: Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
pedagogika wczesnoszkolna

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo: oddział przedszkolny

Ilona Piasecka

Funkcja: Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym
studia podyplomowe - sztuka, muzyka z plastyką

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Maria Bukis

Funkcja: Nauczyciel

Renata Molka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym
matematyka
studia podyplomowe - informatyka
kurs kwalifikacyjny - nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Julita Niemyńska-Klimont

Funkcja: Nauczyciel

Aleksandra Gągalska

Funkcja: Pedagog, Nauczyciel

nauczyciel


wychowawstwo: klasa III

Anna Kozłowska-Oleksińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Kwalifikacje: magister z przygotowaniem pedagogicznym


Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo: klasa V

Wojciech Chromiński

Funkcja: Nauczyciel