"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECNIKU

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019

I półrocze

2 września 2019 r. –

26 stycznia 2020 r.

II półrocze

27 stycznia 2020 r. –

26 czerwca 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

10 - 23 lutego 2020 r.

 
Egzamin ósmoklasisty:
 
  • język polski
  • matematyka
  • język obcy nowożytny
 
 
  • 21 kwietnia 2020 r.
  • 22 kwietnia 2020 r.
  • 23 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

  9-14  kwietnia 2020 r.


Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2-3 stycznia 2020 r.

21-23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Zebrania z rodzicami
(godzina 16:00)

26 września 2019 r.

12 grudnia 2019 r.

30 stycznia 2020 r.

 14 maja 2020 r.

Dni otwarte
(godzina 16:00-17:00)

14 listopada 2019 r.

2 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.