"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECNIKU

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017

I półrocze

4 września 2017 r. – 28 stycznia 2018 r.

II półrocze

29 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
  • część humanistyczna
  • część matematyczno-przyrodnicza
  • część z języka obcego-nowożytnego

 

  • 18 kwietnia 2018 r.
  • 19 kwietnia 2018 r.
  • 20 kwietnia 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

  29 marca 2018

– 3 kwietnia 2018 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

18-20.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018r.

01.06.2018 r.

Zebrania z rodzicami
(godzina 16)

28 września 2017 r.

7 grudnia 2017 r.

8 luty 2018 r.

 24 maja 2018 r.

Dni otwarte
(godzina 16:00-17:00)

9 listopada 2017 r.

12 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.