"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Kalendarium

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIECNIKU

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO:


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

I półrocze

3 września 2018 r. – 27 stycznia 2019 r.

II półrocze

28 stycznia 2019 r. – 21 czerwca 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 - 10 lutego 2019 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 • część humanistyczna
 • część matematyczno-przyrodnicza
 • część z języka obcego-nowożytnego

 

 • 10 kwietnia 2019 r.
 • 11 kwietnia 2019 r.
 • 12 kwietnia 2019 r.
 
Egzamin ósmoklasisty:
 
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 
 
 • 15 kwietnia 2019 r.
 • 16 kwietnia 2019 r.
 • 17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

  18 kwietnia 2019

– 23 kwietnia 2019 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018 r.

10-12 kwietnia 2019 r.

15-17 kwietnia 2019 r.

02 maja 2019 r.

Zebrania z rodzicami
(godzina 16:00)

27 września 2018 r.

13 grudnia 2018 r.

14 lutego 2019 r.

 16 maja 2019 r.

Dni otwarte
(godzina 16:00-17:00)

15 listopada 2018 r.

5 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.