"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Piecniku

Celem profilaktyki jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką. Oddziaływanie profilaktyczne ma szczególne znaczenie w odniesieniu do dzieci i młodzieży w okresie dorastania. Jest to faza rozwoju, w czasie której dokonuje się wiele intensywnych, jakościowych zmian w osobowości człowieka. Fazę tę najczęściej charakteryzuje brak integracji. Dlatego jest to czas podatny na zakłócenia i podejmowanie działań ryzykownych.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół w Piecniku, stanowi załącznik do STATUTU Zespoł Szkół w Piecniku, zawiera diagnozę środowiska szkolnego, cele i założenia działań profilaktycznych, sposoby i metody realizacji programu, przewidywane efekty działąń oraz plany działąń profilaktycznych dla poszczególnych etapów kształcenia.