"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Harcerze i zuchy

WŁÓCZYKIJE i TROPICIELE TAJEMNIC

I Drużyna Harcerska  „Włóczykije” działająca przy Zespole Szkół w Piecniku funkcjonuje od września 2005 roku. Od grudnia 2007 roku drużyna weszła w skład Powiatowego Związku Drużyn w Wałczu, podlegającego od 1 stycznia 2010 roku pod Komendę Hufca ZHP Myślibórz. Harcerze 1DH „Włóczykije” to dzieciaki otwarte i chętne do pracy. Przygodę z harcerstwem zaczynali jako 9 letnie zuchy.  Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu udało się zachęcić dzieci z klas młodszych do „zabawy w zucha” i utworzyć Gromadę Zuchową, która od 12 stycznia 2009 roku istnieje pod nazwą 3 Gromada Zuchowa „Tropiciele Tajemnic”.

Największymi walorami miejsca zamieszkania uczniów Zespołu Szkół w Piecniku są: przyroda i piękne krajobrazy. Dlatego też liczne jeziora, zwarte kompleksy leśne w okolicy są częstym miejscem pobytu harcerzy, którzy zawsze propagują aktywną turystykę, chętnie doskonalą umiejętności i techniki harcerskie, pogłębiają swoje wiadomości, czynnie angażują się w każde podejmowane zadanie, przez co zwiększają swoje możliwości poznawcze, pogłębiają  wkład w ochronę i ratowanie przyrody.

Włóczykije mają na swym koncie wiele akcji integrujących ich ze środowiskiem lokalnym, szkolnym i nie tylko. Harcerze zawsze z zapałem angażują się w życie szkoły, gminy i powiatu. Czynnie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach, konkursach. Organizują akcje dla swych młodszych kolegów, podtrzymują więzi z zaprzyjaźnionymi drużynami, osobami i instytucjami. Zdobywając sprawności indywidualne harcerze rozwijają swoje zainteresowania stymulują swą kreatywność i podnoszą poczucie swojej wartości.         

Lista przedsięwzięć, uroczystości i imprez w których uczestniczyli harcerze i zuchy z Piecnika jest długa, oto niektóre z nich:

 • Udział w rajdzie Harcerskie Grzybobranie (co roku, pod koniec września) -aktywna turystyka, i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie praw przyrody, a co za tym idzie uszlachetnienie zachowań dzieci i młodzieży przez zabawę.
 • Udział w 3-dniowych rajdach andrzejkowych (impreza coroczna – listopad)-poznawanie uroków Pojezierza Wałeckiego, zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo –Leśnej i Ekologicznej w Wałczu, warsztaty i konkursy przyrodnicze organizowane podczas rajdu.
 • Organizacja wiosennych biegów patrolowych pod hasłem „Szukamy wiosny w Zajączkowie” dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz dzieci z oddziału przedszkolnego.
 • W roku szkolnym 2006/2007 razem z młodszymi kolegami, jako jedyna drużyna z powiatu Włóczykije wzięli udział w trzeciej edycji konkursu „Czysty Las” organizowanym przez PGL Państwowe i Towarzystwo Przyjaciół Lasu. Otrzymali dyplom finalisty.
 • Udział w XI Rajdzie Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego, w czerwcu 2010 roku, na trasie pieszej biwakowej o dł.ok.70 kilometrów - z tej wyprawy przywieźli puchar za I miejsce dla najlepszej drużyny na trasie.
 • Dużym wyzwaniem był dla harcerzy wyjazd na 10-dniowy obóz harcerski do Włoch, w maju 2009 roku, gdzie głównym celem był udział w uroczystych obchodach 65 rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Takie miejsca jak Gemona, Siena, Pastel Fusano, Rzym, Watykan, Cassino, Pompeje, Asyż, San Marino, Wiedeń na długo pozostaną w ich pamięci.
 • Udział w wycieczce do Malborka (ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształcenie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”)
 • Udział w sierpniu 2010 roku 10 przedstawicieli 1DH  „Włóczykije” w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Krakowie. 100-lecie zorganizowania na ziemiach polskich pierwszych drużyn skautowych świętowano na krakowskich Błoniach. Harcerze z Piecnika byli wspaniałymi uczestnikami realizując różnorodne bloki programowe oparte na płaszczyznach skautingu, tak aby dbać o ogólny rozwój uczestników. Za swą działalność zostali wyróżnieni Zlotową Odznaką Przyjaźni. Będąc w Krakowie mieli okazję zwiedzić kopalnię soli w Wieliczce i obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i Brzezince.
 • Obóz turystyczny w Tatrach sierpień 2008 rok- wędrówki po górach to była wspaniała przygoda dla wszystkich harcerzy, nie przerazały ich ani wysokości do zdobycia, ani odległości do przebycia ani obozowe warunki.
 • Z wielkim zaangażowaniem przystępują do akcji na rzecz najuboższych podczas Świątecznej zbiórki żywności oraz biorą udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym odbywającym się w Mirosławcu.
 • Organizacja akcji pod hasłem „Harcerze przedszkolakom”, podczas których wystawiają krótkie przedstawienia okolicznościowe dla najmłodszych.
 • „Pomóżmy kasztanowcom” to kolejna akcja, w którą z wielkim zaangażowaniem włączyli się harcerze. Razem z p.Arturem Majewskim z Nadleśnictwa Mirosławiec oczyścili z liści kasztanowca aleję we wsi Toporzyk.
 • Dnia 20 maja 2011 roku zuchy 3 GZ „Tropiciele Tajemnic” byli uczestnikami wyprawy do Torunia - miasta pierników i Kopernika, miasta baszt i bram. Gościnnie zabrali za sobą młodszych kolegów z oddziału przedszkolnego. Pobyt w Toruniu rozpoczęli od wizyty w Planetarium, gdzie obejrzeli seans astronomiczny "Cudowna podróż". Tam, na kopule o średnicy 15m, zobaczyli podstawowe gwiazdozbiory oraz wysłuchali związane z nimi greckie mity. Podróżując po Układzie Słonecznym lądowali na powierzchni Ziemi, Księżyca i Marsa. Zobaczyli jak wyglądają z bliska ich powierzchnie oraz pierścienie Saturna i chmury Jowisza. Poznali Słońce jako jedną z wielu gwiazd. Po seansie wszyscy udali się do Orbitarium, sali interaktywnej, gdzie z pulpitów wokół modelu sondy Cassini mogli sterować jej urządzeniami, a także sprawdzić do czego one służą. Dzięki prostym urządzeniom interaktywnym, poprzez zabawę i proste eksperymenty, dzieci znalazły odpowiedź na wiele pytań dotyczących zjawisk z zakresu fizyki i astronomii. Kolejnym etapem wyprawy była wizyta w Domu Mikołaja Kopernika. Tam zobaczyły ekspozycję zabytkowych wnętrz z okresu późnego średniowiecza w tym pracownię uczonego. Podczas projekcji „Światło i dźwięk" obejrzały makietę Torunia z czasów Kopernika. Następnie, podczas pobytu w Żywym Muzeum Piernika, dzieci miały okazję poznać recepturę i sposób wypiekania pierników. Pod opieką Magistra Piekarni Michała samodzielnie wyrobili ciasto piernikowe, wyłożyli nimi formę, po czym ich pierniki zostały upieczone, a oni sami otrzymali tzw. List Wyuczony zaświadczający, iż są godni nosić miano czeladników piekarni. Podczas zwiedzania miasta dzieci obejrzały kilkanaście zabytkowych miejsc i budowli między innymi pomnik Mikołaja Kopernika przy Ratuszu Staromiejskim, kościół jezuitów Świętego Ducha z okresu późnego baroku, Dwór Artusa, Statuetkę Flisaka, Krzywą Wieżę, Kamienicę "Pod Gwiazdą", Uniwersytet Mikołaja Kopernika... Spacerując Bulwarem podziwiali największą polska rzekę, Wisłę. Ostatnim etapem wyprawy był krótki odpoczynek przy miejskiej fontannie Cosmopolis, przedstawiającej układ heliocentryczny. W późnych godzinach wieczornych fontanna jest jeszcze piękniejsza, a to dzięki efektom światła i dźwięku. Podczas wycieczki dzieci były pod opieką dh Beaty Kolasińskiej i nauczycielki oddziału przedszkolnego pani Lidii Zamrzyckiej.

 

Mimo swojego krótkiego istnienia drużyna harcerska jest rozpoznawalna w środowisku. Bardzo dobrze wywiązuje się z powierzonych zadań i jest świetną wizytówką nie tylko swej szkoły, ale i gminy. Od początku istnienia opiekuje się nimi druhna przewodnik Beata Kolasińska – nauczycielka Zespołu Szkół w Piecniku.