"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

ROK SZKOLNY 2013/2014

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Program

1WP/2013

Lidia Zamrzycka

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej.

Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

1WP Rel/2013

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Kochamy dobrego Boga

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

 

Poz. seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 EW/2013

Anna Kosikowska

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej „Wesoła szkoła i przyjaciele”

Jadwiga Hanisz

I - III

2 EW ZK/2013

Anna Kosikowska

 „Wesoła szkoła i przyjaciele” Zajęcia komputerowe. Edukacja wczesnoszkolna. Klasy 1-3

Beata Lewandowska

I - III

3 EW  JN/2013

Monika Matuszak

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I- III szkoły podstawowej

Ktarzyna Sroka

I – III

4 EW Rel/2013

Justyna Wiśniewska - Jasińska

 

I - III

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

 

Poz. seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 EW/2011

Irena Czepulonis

Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej .Szkoła na miarę

Teresa Janicka - Panek

I - III

2 EW JN/

2011

Monika Matuszak

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I- VI szkoły podstawowej

Sylwia Rapacka

I – III

3 EW Rel/

2011

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Jesteśmy dziećmi Bożymi
abp Kazimierz Nycz

I - III

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

 

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Numer i tytuł programu

Klasa

1 SP Rel/2011

Justyna Wiśniewska - Jasińska

AZ-2-01/1

Wezwani przez Bogaabp Kazimierz Nycz

IV-VI

2 SPJP/2011

Katarzyna Pierzchała

DKW-4014-34/99

Język polski: Słowa jak klucze

Teresa Bugajska, Maria Gudro

IV-VI

3 SP His/2011

Tomasz Lis

DKW-4014-35/99

Historia i społeczeństwo

Tomasz Małkowski,. Jacek Rześniowiecki

IV-VI

4 SP JN/2011

Monika Matuszak

 DKOS-5002-57/05

Język niemiecki Program nauczania dla klas IV-VI

Anna Potapowicz

IV-VI

5 SP M/2011

Renata Molka

DKW-4014-37/99

Matematyka 2001

Mirosław Dąbrowski, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski

IV-VI

6 SP Prz/2011

Anna Krawczyk

DKOS-5002-65/04

Przyrodo, witaj! Program nauczania przyrody

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

IV-VI

7 SP Muz/2011

Ilona Piasecka

DKW-4014-155/99

Muzyka

Ilona Pisarkiewicz

IV-VI

8 SP Plas/2011

Ilona Piasecka

DKW-4014-152/99

Plastyka

Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara Neubart

IV-VI

9 SP Tech/2011

Monika Zawada

DKW-4014-115/00

Program nauczania techniki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Aniela Nowak

IV-V

10 SP Inf/2011

Renata Molka

DKOS-5002-17/06

Informatyka dla szkół podstawowych

Grażyna Koba

IV-V

11 SP WF/2011

Roman Żerebiło

DKW-4014-159/99

Program wychowania fizycznego

 Mirosława Śmiglewska

IV-VI

13 SP JA/2011

Maciej Borowiec

DKOS-5002-37/06

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Gajda, Joanna Pezacka

IV-VI

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

 

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 SP Rel/2013

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

IV-VI

2 SPJP/2013

Barbara Klimczyk

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VI.

Beata Surdej, Andrzej Surdej

IV-VI

3 SPJN/2013

Monika Matuszak

Program nauczania języka niemieckiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę

Anna Potapowicz

IV-VI

4 SP Muz/2013

Ilona Piasecka

Muzyczny świat. Program nauczania muzyki w klasach IV – VI.

Teresa Wójcik

IV-VI

5 SP Plas/2013

Agata Boruch - Jaszczyk

Plastyka. Lubię tworzyć. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Anta Przybyszewska - Pietrasiak

IV-VI

6 SP His/2013

Tomasz Lis

Klucz do historii. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej

 Małgorzata Lis

IV-VI

7 SP Prz/2013

Anna Krawczyk

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 SP

Jolanta Golanko

IV-VI

8 SP M/2013

Monika Zawada

Matematyka 2001. Program nauczania matematyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Mirosław Dąbrowski, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski

IV-VI

9 SP ZK/2013

Renata Molka

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 - 6

Wojciech Hermanowski

IV-V

10 SP ZT/2013

Monika Zawada

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach

4 - 6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki

IV-V

11 SP WF/2013

Roman Żerebiło

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja. Szkoła Podstawowa. Klasy IV – VI.

Urszula Kierczak

IV-VI

12 SP Wdż/2013

Katarzyna Wenio - Czapska

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna

V, VI

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 SP Rel/2012

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Poznaję Boga i w Niego wierzę

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

IV-VI

2 SPJP/2012

Barbara Klimczyk

Jutro pójdę w świat. Program nauczania języka polskiego w klasach IV – VI.

Beata Surdej, Andrzej Surdej

IV-VI

3 SP His/2012

Tomasz Lis

Klucz do historii. Program nauczania historii i społeczeństwa w klasach 4–6 szkoły podstawowej

 Małgorzata Lis

IV-VI

4 SPJN/2012

Monika Matuszak

Program nauczania języka niemieckiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę

Anna Potapowicz

IV-VI

5 SP M/2012

Renata Molka

Matematyka 2001. Program nauczania matematyki w klasach IV–VI szkoły podstawowej

Mirosław Dąbrowski, Piotr Piskorski, Wacław Zawadowski

IV-VI

6 SP Prz/2012

Anna Krawczyk

Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasach 4-6 SP

Jolanta Golanko

IV-VI

7 SP Muz/2012

Ilona Piasecka

Muzyczny świat. Program nauczania muzyki w klasach IV – VI.

Teresa Wójcik

IV-VI

8 SP Plas/2012

Ilona Piasecka

Plastyka. Lubię tworzyć. Program nauczania w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Anta Przybyszewska - Pietrasiak

IV-VI

9 SPZT/2012

Monika Zawada

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach

4 - 6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki

IV-V

10 SP ZK/2012

Renata Molka

Zajęcia komputerowe. Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 - 6

Wojciech Hermanowski

IV-V

11 SP WF/2012

Roman Żerebiło

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport - Rekreacja. Szkoła Podstawowa. Klasy IV – VI.

Urszula Kierczak

IV-VI

12 SP Wdż/2012

Katarzyna Wenio - Czapska

Wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna

V, VI

 

 

GIMNAZJUM

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016

 

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 G Rel/2013

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

I-III

2 G JP/2013

Katarzyna Pierzchała

Świat w słowach i obrazach II

Magdalena Bobińska

I-III

3 G JN/2013

Matuszak Monika

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum.

Arleta Fischer

I-III

4 G JA/2013

Borowiec Maciej

Program nauczania języka angielskiego dla III etapu edukacyjnego.

Barbara Tittenbrum, Ewa Piotrowska

I-III

5 G Muz/2013

Ilona Piasecka

Program nauczania muzyki w gimnazjum „Muzyczny świat”

Teresa Wójcik

I

6 G PL /2013

Agata Boruch - Jaszczyk

Program nauczania Plastyki „Bliżej sztuki”

Beata Mikulik

II

7 G His/2013

Lis Tomasz

Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Gimnazjum klasy 1-3.

Paweł Milcarek, Marek Robak

I-III

8 G WOS/2013

Lis Tomasz

KOSS Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej.

Alicja Pacewicz, Tomasza Merta

II-III

9 G G/2013

Lis Tomasz

Program nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński.

I-III

10 G B/2013

Krawczyk  Anna

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”

Anna Zdziennicka

I-III

11 G Ch/2013

Krawczyk Anna

Program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik, Maria Litwin

I-III

12 G Fiz/2013

Tybinkowska Anna

Świat fizyki. Program nauczania fizyki w gimnazjum.

 Barbara Sagnowska

I-III

13 G M/2013

Renata Molka

Matematyka z plusem.

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lecz

I-III

14 G Inf/2013

Renata

Molka

Informatyka Gimnazjum

Marek Kołodziej

II, III

15 G WF/2013

Żerebiło Roman

Program nauczania. Gimnazjum. Zdrowie Sport Rekreacja

Urszula Kierczak, Janusz Janota

I-III

16 G EB/2013

 

Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Lech Patrzek

I

17 G

ZAM/2013

Ilona Piasecka

Program Zajęć Artystycznych

Ilona Piasecka

II

18 ZAP/2013

Agata Boruch - Jaszczyk

Program Zajęć Artystycznych  „Sztuka w życiu – życie w sztuce”

Beata Mikulik

III

19 G ZTech/2013

Monika Zawada

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum

 Urszula Białka

I

20 G Wdż/2013

Katarzyna

Wenio- Czapska

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I – III gimnazjum

Teresa Król

I-III

 

 

GIMNAZJUM

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 G Rel/2012

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

I-III

2 G JP/2012

Barbara Klimczyk

Świat w słowach i obrazach II

Magdalena Bobińska

I-III

3 GJA/2012

Borowiec Maciej

Program nauczania języka angielskiego.

Joanna Pezacka, Krystyna Jużwicka 

I-III

4 G JN/2012

Matuszak Monika

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum.

Arleta Fischer

I-III

5 G Muz/2012

Ilona Piasecka

Program nauczania muzyki w gimnazjum „Muzyczny świat”

Teresa Wójcik

I

6 G PL /2012

Agata Boruch - Jaszczyk

Program nauczania Plastyki „Bliżej sztuki”

Beata Mikulik

II

7 G His/2012

Lis Tomasz

Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Gimnazjum klasy 1-3.

Paweł Milcarek, Marek Robak

I-III

8 G WOS/2012

Lis Tomasz

KOSS Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej.

Alicja Pacewicz, Tomasza Merta

I-II

9 G G/2012

Lis Tomasz

Program nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński.

I-III

10 G B/2012

Krawczyk  Anna

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”

Anna Zdziennicka

I-III

11 G Ch/2012

Krawczyk Anna

Program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik, Maria Litwin

I-III

12 G Fiz/2012

Tybinkowska Anna

Świat fizyki. Program nauczania fizyki w gimnazjum.

 Barbara Sagnowska

I-III

13 G M/2012

Monika Zawada

Matematyka 2001

Anna Dubiecka, Piotr Piskorski

I-III

14 G Inf/2012

Renata

Molka

Informatyka Gimnazjum

M. Kołodziej

III

15 G WF/2012

Żerebiło Roman

Program nauczania. Gimnazjum. Zdrowie Sport Rekreacja

Urszula Kierczak, Janusz Janota

I-III

16 G ZTech/2012

Monika Zawada

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum

 Urszula Białka

I, II

17 G

ZA/2012

Ilona Piasecka

Program Zajęć Artystycznych

Ilona Piasecka

 

18 ZA/2012

Agata Boruch - Jaszczyk

Program Zajęć Artystycznych  „Sztuka w życiu – życie w sztuce”

Beata Mikulik

II

19 G Wdż/2012

Katarzyna

Wenio- Czapska

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I – III gimnazjum

Teresa Król

I-III

20 G EB/2012

 

Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Lech Patrzek

II

 

GIMNAZJUM

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014

Poz seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa

1 G Rel/2011

Justyna Wiśniewska - Jasińska

Pójść za Jezusem Chrystusem

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

I-III

2 G JP/2011

Barbara Klimczyk

Świat w słowach i obrazach II

Magdalena Bobińska

I-III

3 GJA/2011

Borowiec Maciej

Program nauczania języka angielskiego.

Joanna Pezacka, Krystyna Jużwicka 

I-III

4 G JN/2011

Matuszak Monika

Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III gimnazjum, kurs kontynuacyjny

Anna Wojdat- Niklewska

I-III

5 G Muz/2011

Ilona Piasecka

Program nauczania muzyki w gimnazjum „Muzyczny świat”

Teresa Wójcik

I

6 G PL /2011

Agata Boruch - Jaszczyk

Program nauczania Plastyki „Bliżej sztuki”

Beata Mikulik

II

7 G His/2011

Lis Tomasz

Historia. Przez tysiąclecia i wieki. Gimnazjum klasy 1-3.

Paweł Milcarek, Marek Robak

I-III

8 G WOS/2011

Lis Tomasz

KOSS Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej.

Alicja Pacewicz, Tomasza Merta

I-II

9 G G/2011

Lis Tomasz

Program nauczania geografii dla gimnazjum Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz, Dawid Szczypiński.

I-III

10 G B/2011

Krawczyk  Anna

Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia”

Anna Zdziennicka

I-III

11 G Ch/2011

Krawczyk Anna

Program nauczania chemii w gimnazjum Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik, Maria Litwin

I-III

12 G Fiz/2011

Tybinkowska Anna

Świat fizyki. Program nauczania fizyki w gimnazjum.

 Barbara Sagnowska

I-III

13 G M/2011

Monika Zawada

Matematyka 2001

Anna Dubiecka, Piotr Piskorski

I-III

14 G Inf/2011

Renata

Molka

Informatyka Gimnazjum

M. Kołodziej

III

15 G WF/2011

Żerebiło Roman

Program nauczania. Gimnazjum. Zdrowie Sport Rekreacja

Urszula Kierczak, Janusz Janota

I-III

16 G ZTech/2011

Monika Zawada

Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum

 Urszula Białka

I, II

17 G Wdż/2011

Katarzyna

Wenio- Czapska

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas I – III gimnazjum

Teresa Król

I-III

18 G

KS/2011

Katarzyna

Wenio- Czapska

Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny dla ucznia upośledzonego w stopniu znacznym – Dariusza Majchrzak

Katarzyna Wenio - Czapska

III etap edukacyjny

19 G EB/2011

 

Program nauczania. Edukacja dla bezpieczeństwa.

Lech Patrzek

III

 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

3 – LETNI CYKL KSZTAŁCENIA

ROK SZKOLNY 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

 

Poz. seria nr

Nauczyciel uczący

Program

Klasa/ rok szk.

1 EW/2012

Beata Kolasińska

„Szkoła na miarę”

Teresa Janicka - Panek

I - III

2 EW/ Jn/2012

Monika Matuszak

Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III szkoły podstawowej

Katarzyna Sroka

I – III

3 EW Rel/2012

Justyna Wiśniewska - Jasińska

„Jesteśmy dziećmi Bożymi”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

I - III